Jsme střední dechový orchestr založený ve Stonavě v roce 1908. Náš program je přizpůsoben tak, aby oslovil co nejvíce posluchačů. Držíme se odkazů tradic české dechovky, ale hrajeme i skladby současných autorů. Jde nám o žánrovou pestrost. Díky tomu jsme schopni uspokojit různé požadavky pořadatelů. O tom nás přesvědčuji ohlasy posluchačů a diváků u nás i v zahraničí.

Základní obsazení orchestru je tradiční. Doplněním o současné nástroje moderní rytmiky, hrajeme skladby i jiných žánrů. (swing, muzikál, opereta, dixieland aj.)
Nejen v pochodových programech dlouhodobě spolupracujeme se skupinou mažoretek KALA.
Obsazení Hornické kapely: 30 – 50 hudebníků a sólistů.
Hornická kapela z.s. děkuje statutárnímu městu Havířov za finanční podporu
Hornická kapela z.s. děkuje obci Stonava za finanční příspěvek na nové stejnokroje